Hoppa över till innehåll

Det blåser oftast när det behövs som mest!

En återkommande fråga vi får är om våra vindkraftverk producerar el när den behövs. Vad händer till exempel en klar kall januaridag då vinden inte blåser? Det är en berättigad fråga.

Eftersom vi har vindkraftverk på flera geografiska platser så blåser det oftast någonstans. Det är med andra ord ovanligt att produktionen står helt stilla. Tittar vi månadsvis över ett år ser vi att förbrukningen hos våra kunder följer produktionen väl!

Grafen nedan visar vad vi kallar ett ”normalår”. Det innebär ett historiskt snitt för vindförhållandena på de platser våra verk står och hur konsumtionen av el brukar se ut hos kunderna. Detta ligger till grund för vår budget. Den gula och den grå linjen visar ackumulerad produktion respektive försäljning. Målet är att dessa ska löpa så nära varandra som möjligt över året – då har vi matchat vår produktion med kundernas behov perfekt!

VARFÖR BLIR DET SÅ?

Det blåser i regel som mest i Sverige under hösten och vintern, och som minst under sommaren. Förutom att behovet av uppvärmning och belysning ökar under de mörka årstiderna sammanfaller produktionen ganska bra med just kommunal verksamhets årscykel, till exempel med liten eller ingen verksamhet i skolor och förskolor under sommarlovet.

SÅ HUR HAR DET GÅTT HITTILLS I ÅR?

Grafen ovan visade den teoretiska balansen mellan produktion och konsumtion. Även om den stämmer bra över tid så prickar verkligheten aldrig in ett perfekt ”normalår”.  Nedan ser du utfallet till och med september i år.

Även om vi ligger lite lägre vissa månader hade vi ett litet överskott i februari och maj och ett rejält överskott i mars och september (då vi slog dygnsrekord!). Hittills i år har vi haft ett litet produktionsöverskott. Den totala produktionen under ett normalår beräknas till 96 GWh och behovet hos kunderna beräknas till 92,6 GWh. Örebro och Kumla kommuns verksamheter är med andra ord självförsörjande på förnybar el!

Pontus Olofsson
Kommunikatör och lednignskoordinator
Kumbro Utveckling