Hoppa över till innehåll

Digitala pionjärer – Kumbro Stadsnäts historia

Kumbro Stadsnäts historia tar sin början i den senare hälften av 1990-talet. Persondatorerna började göra sitt intåg i de svenska hemmen på allvar. 1996 blir ”Internetpaket” med modem och abonnemangårets julklapp. Allt fler arbetsplatser digitaliserades och snart står en dator i på varje kontor och personalrum, oavsett vad man arbetade med.

På Örebro kommuns IT-avdelning satt teknikern Thomas Centerfjäll och kliade sig i huvudet. Varje verksamhet hade sina egna IT-miljöer med datorer och filservrar som stod utspridda på skolor, äldreboenden och andra kommunala arbetsplatser. Det var ineffektivt och sårbart. Thomas och hans kollegor på IT-avdelningen hade idén om att centralisera IT-miljön och samla alla servrar på ett ställe. Problemet var överföringen. Om verksamheterna skulle nå centralt placerade filservrar krävdes snabb nätverksöverföring. Man behövde helt enkelt få kommunens datorer att prata bättre och snabbare med varandra.

Runt millennieskiftet bildas en grupp inom kommunens IT-avdelning för att titta på förutsättningarna för detta. Man tittade på olika lösningar och en utredning gjord av en extern konsult landar i att kommunen skulle tjäna på att bygga ett helt eget fibernät. Men att knyta ihop kommunens alla verksamheter med optisk fiber är ingen lätt uppgift. Vid den här tiden går all datatrafik via telefonnätet. Det man föreslog innebar att man skulle få gräva ned hundratals mil av fiberoptisk kabel och skapa en helt ny digital infrastruktur från Järle i norr till Mosås i söder, från Hampetorp i öster till vintrosa i väster. Thomas Centerfjäll som vid den här tiden ingick i kommunens projektgrupp berättar

– Det fanns väldigt få aktörer på marknaden. När det gällde datakommunikation fanns det i princip bara Telia att vända sig till. Konsulten som gjorde fiberutredningen kom fram till att det kunde bli både billigare och mer ändamålsenligt om kommunen gjorde det själva.

ETT FRAMSYNT BESLUT

Våren 2001 beslutade Kommunfullmäktige i Örebro att bilda Stadsnät i Örebro AB med uppdraget att dra fiber till alla kommunens verksamheter. I uppdraget låg också att se till att det finns kapacitet för privata kunder och företagskunder. 1999 hade dåvarande Bredbandbolaget med Jonas Birgersson i spetsen slutit avtal med HSB om att koppla upp 350 000 av deras lägenheter. Detta blir startskottet för bredbandsutbyggnaden i hela Sverige under början av 2000-talet.

– I och med att vi kom ut till alla kommunala verksamheter så fick vi en ganska bra spridning. Redan i utredningen fanns det med i kalkylen att vi skulle nå alla kransorter i kommunen. Berättar Thomas.

I Kumla hade man resonerat ungefär lika dant när man startade sitt Stadsnät och redan tidigt började de två kommunerna samverka kring upphandlingar och liknande.

– Vi såg tidigt synergier när det gällde material, kanalisation, service och support och så vidare. Så det var naturligt att samverka.

GRÄVMASKINERNA RULLAR IN

Under några få år i början av 2000-talet grävs det ned oerhörda mängder optisk fiber i den Närkingska myllan. Thomas Centerfjäll och dåvarande VD Staffan Gustavsson var splindlar i nätet för en organisation som snabbt byggde ut det som fortfarande är basen för Kumbro Stadsnäts verksamhet.

– De stora utbyggnaderna till alla kransorter görs mellan 2001 och 2006. Då ska man komma ihåg att vi bara kunde gräva under den tiden på året då det inte är tjäle i marken. Stadsnäts organisation bestod av mig och VD Staffan Gustavsson sedan hade vi en rad konsulter som projekterade arbetet i olika etapper.

I TAKT MED FRAMTIDEN

Stadnätens utveckling i Sverige följer en spännande tid i nutidshistorien. De fiberoptiska kablar som lades ned i marken under de där intensiva åren efter millennieskiftet har banat väg för en digital revolution. Sverige blev på kort tid ett av de mest uppkopplade länderna i världen och har fungerat som testbädd när nya digitala tjänster som Netflix och Spotify lanserats på marknaden. Här har ju folk gott om bandbredd.

– I början tänker man inte på det. När man är mitt uppe i det har man inte det perspektivet. Det är först så här i efterhand man ser att man faktiskt varit med om att skapa något som är väldigt viktigt för väldigt många, berättar Thomas.

Idag har Örebro och Kumla stadsnät gått samman i ett gemensamt bolag i Kumbro-koncernen. Och fastän verksamheten bräddats till många typer av tjänster riktade till privatpersoner och företag så är det fibernätet som en gång drogs för att binda ihop kommunala verksamheter som utgör ryggraden i Örebro och Kumlas stadsnät.