Hoppa över till innehåll

Teknik från Kumbro ger nya möjligheter i Karlskogas digitaliseringsresa

Kumbro Stadsnät har ingått ett samarbete med Karlskoga Energi & Miljö för att med hjälp av tekniker inom IoT ge helt nya möjligheter för kommuninvånarna i Karlskoga. På sikt kan en rad smarta tjänster underlätta vardagen.

Redan nu har en pilot startats upp där badtemperaturen vid Näsets badplats i Karlskoga rapporteras kontinuerligt via en sensor i sjön Möckeln. Datan är tillgänglig för alla med Karlskoga Energi & Miljös app.

Bakom informationen ligger ett system som möjliggör utveckling av olika IoT-tjänster (Internet of Things). Kortfattat innebär det att stadsnätet gör det möjligt att styra och utbyta data över nätet för vardagsföremål som har inbyggd elektronik.

– På sikt kan vi exempelvis få information om hur halt det är på vissa vägsträckor eller cykelbanor, se hur mycket det blåser vid stranden eller få en signal när publika soptunnor behöver tömmas eller när det är köbildning i trafiken, säger Jesper Bjärvall, digitaliseringschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Teknik och samverkan mellan aktörer

Plattformen som ligger till grund för de nya möjligheterna tillgängliggörs av Kumbro Stadsnät som samverkar med andra aktörer, och som nu även samverkar med Karlskoga Energi & Miljö för att skapa nya möjligheter i Karlskoga Kommun. Fördelarna med att gå samman och bygga upp en gemensam portfölj med tjänster är bland annat att kostnadsbilden kan hållas nere och synergier bildas då det finns stora likheter kring kundernas behov för IoT-tjänster.

– Initialt ska vi utvärdera både tekniker och samverkansformer. Faller det väl ut kommer vi från nästa år att stegvis utveckla detta vidare, möjligheterna är oändliga, summerar Jesper Bjärvall.