Hoppa över till innehåll

Teknik från Kumbro bidrar till uppkopplat och klimatsmart botadsområde

Kumbro Utveckling tecknar avsiktsförklaring om att vara med och utveckla den nya stadsdelen Tamarinden – ett hållbart bostadsområde i teknisk framkant. Tillsammans med Örebro kommun, Örebrobostäder, E.ON och Epiroc kommer Kumbro att kunna utforska hållbara lösningar inom energi, uppvärmning och digitalisering.

EN KLIMATSMART DIGITAL MÖTESPLATS

Kumbro planerar att bygga en ny digital mötesplats inom Tamarinden, där operatörer och andra företag med affärskritisk IT-verksamhet kan placera sin kommunikationsutrustning. Värmen som alstras av utrustningen tas tillvara för uppvärmning av bostäder. Kumbro kommer även bygga det senaste inom kommunikationsteknik med fiberuppkopplingar, smarta sensorer, trådlösa lösningar för fastighetsägare och boende i området. Precis som tidigare kommer 100% förnyelsebar energi från Kumbro Vind användas för drift.

Jag är glad att Kumbro är en del av en hållbar utveckling av våra ägarkommuner. Vi har under en längre tid letat efter en plats för att bygga en digital infrastruktur, och nu blir Tamarinden det området. Det känns väldigt bra att kunna ta tillvara på värmen som i dagsläget kyls bort. Vi ser fram emot att samverka med kommunen, allmännyttan och näringslivet för att bidra till en spännande utveckling av bostadsområdet, säger Peter Lilja, VD Kumbro.

Byggnationen av bostadsområdet Tamarinden påbörjas under 2021. Läs mer om projektet på Örebro kommuns webbplats: https://extra.orebro.se/byggorebro/tamarinden.4.4ffbbf5616ac98ac8f49fb.html

OM KUMBRO-KONCERNEN

Kumbro Utveckling med dotterbolagen Kumbro Vind och Kumbro Stadsnät ägs av Örebro och Kumla kommun och har som huvuduppgift att utveckla verksamheter området inom energi och teknisk försörjning. I dag finns verksamheter och projekt inom vindkraft, biogasproduktion och fibernät (Stadsnät). Kumbro stadsnät är den största verksamheten inom koncernen och når idag över 40 000 hushåll, 1500 företag och ett 30 tal operatörer inom området kommunikation.